دفن بدن مطهر در بیدگل (چهل حصاران)

دفن بدن مطهر امامزاده

پس خواجه حسب الوصيت آن حضرت به تدفين آن جناب پرداخت. چون کلنگ بر زمين فرو برد قبري کنده ظاهر شد. خواجه نظر در آن قبر نموده، خيري به نظر خواجه جلوه گر نشد. خواجه در فکر فرو رفته که ناگاه صدائي شنيد که مي گفت : يا نور ديده گرامي ، به نيک نامي ، شربت شهادت چشيدي. چون خواجه نظر نمود جواني درآورده که لمعه نور از آن سرو قامت باريد و بر اين گنبد سپهر کرده بلند مي نمود. خواجه سلام کرد، جواب شنيد که عليک السلام، يا خواجه معين الدين جزاک الله خيراً که در ياري نور ديده وفرزند برگزيده من ثابت قدم بودي وخود را از سؤال رستخيز قيامت معاف نمودي. پس آن نعش شريف را به دست مبارک آن حضرت در آن قبر سپردند و از نظر خواجه ، غيبت فرمودند.

مکان دفن یاران حضرت

به استناد آنچه كه در تذكره‏ ى حضرت امامزاده قاسم  عليه‏السلام آمده، تعدادى از سادات، همراه امامزاده بوده‏ اند و در جنگى كه پيش آمده به‏ جز يازده نفر از آنان بقيه به شهادت رسيده‏اند. اما اينكه اين شهدا در كجا دفن شده‏اند و آيا در جاى ديگرى آنها را برده‏اند و دفن كرده‏اند، در متن تذكره به آن اشاره‏اى نشده است. آنچه كه عقلاً به‏نظر مى‏رسد، اينكه شهداى گرانقدر، به هر تعداد كه بوده‏اند، در همين مكان امامزاده حال به‏ صورت انفرادى يا دسته‏ جمعى ـ دفن شده‏ اند. اين شهدا، رزمندگانى بوده‏اند كه در راه هدف، پاى ركاب امامزاده به فوز عظيم شهادت نائل آمده‏ اند. از طرفى امامزاده را پس از شهادت، در همين مكان دفن كرده ‏اند وبه‏ نظر نمى‏رسد ياران او را در جاى ديگر دفن كنند و از آنجايى كه مكان ديگر به‏ عنوان دفن شهدا مشخص نشده، مى‏توان گفت، شهدا را در همين مكان دفن كرده‏ اند. اللّه اعلم

در حرم مطهّر، در منطقه‏اى كه ضريح مطهر نصب است، سردابه‏اى وجود دارد که قبر مطهر امامزاده در آن سردابه واقع شده و احتمال دارد در سردابه يا حوالى آن، قبور شهدا باشد.

در گودبردارى گنبد خانه حرم مطهر، به فاصله‏ى 12 متر از مركز حرم در چهار جهت جغرافيايى (يعنى دورتادور آن) جهت بتن‏ ريزى، گودى به عرض سه متر و عمق شش متر آماده شد. در همين گود بردارى، در قسمت شمال شرقى، راه قديمى كه به صورت طاق‏ بندى بود به ارتفاع تقريبى يك و نيم متر پيدا شد كه راه

ورودى به سرد به محسوب مى‏شد. در حال حاضر، مكان ورودى به سردابه، از طرف خيابان امامزاده قاسم در بخش ورودى حرم و در سمتِ چپ ضريح مطهر هنگامى‏ كه روبه ‏روى ضريح ايستاده اى مى‏باشد و با حدود 12 متر فاصله، چنين درگاهى، با فاصله‏ ى حدود 5/2 متر، تقريبى زيرزمين واقع شده است كه با توجه

به اجراى شناژ بندى، به‏ طور كلى راه مذكور، مسدود شده است اين گزارش اثبات نمى‏كند كه آيا در سردابه، قبور شهدا يا مؤمنين ديگر واقع شده است يا نه؟ تنها چيزى كه به آن خبر مى‏ دهد، اينكه قبر مطهّر، در همين مكان قرار دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اين گزارش توسط نامه‏ اى كه ممهور به امضا و مهر هيأت امناى آستان امامزاده قاسم  عليه‏ السلام است، به نويسنده ارسال شده كه مطالب مندرج در آن، توسط آقاى سيدرضا ميخو بيدگلى گزارش شده است.

ساخت مرقد مطهر امامزاده قاسم ابن امام علی النقی(علیه السلام)

چون اموال ايشان(اصحاب حضرت) را غارت نموده بودند وخواجه معين الدين را ديگر چيزي نبود که صرف نموده، حسب الوصيت آن بزرگوار علامتي بر سر قبر آن حضرت ساخته شد. پس خود را به قلعه قدمگاه در حوالی رسانيده با يازده نفر سادات در آن قلعه به کارگري مشغول شدند تا اين که بعد از مدت مديدي، قليل مالي به هم بسته به قلعه گرکان آمده و برآن مرقد منور مقبره ترتيب نموده که علامتي باشد تا مرقد آن حضرت مفقود نشود وخودِ خواجه با سادات روانه مدينه طيبه گرديدند. کيفيت مدينه رفتن ايشان در محل خود ابراز شده است.