تحقیقی پیرامون تذکره حضرت

تذكره‏ ى خطّى مبنى بر شرح حال امام زاده و ورود آن به منطقه و ذكر شهادت آن بزرگوار، در آستان مقدّس امامزاده وجود دارد كه حقير، آن را مشاهده ومطالب زير را از آن برداشت كرده ام.

قبل از بيان مطالب تذكره، لازم به ذكر است كه در پايان تذكره، نوشته شده كه مطالب آن از كتاب بحر الانساب گرفته شده است. ديگر اينكه، مرحوم آيه اللّه ملّا غلامرضا آرانى، در كتاب رساله هلاليه بيان كرده كه پس از ظاهر شدن تذكره‏ ى آن حضرت، مشخص گرديد كه اين امامزاده فرزند امام على‏ النقى  عليه‏ السلام مى ‏باشد.شاهد ما اينكه صاحب كتاب رساله‏ ى هلاليه خبر از وجود تذكره مى‏ دهد كه حداقل قدمت آن تا به امروز به حدود بيش از دو قرن برمى‏ گردد؛ در كتاب چراغان  نيز به وجود تذكره، اشاره شده است. ديگر اينكه، در كتاب تاريخ بيدگل كه توسط حجه ‏الاسلام هاشمى‏ تبار به رشته تحرير درآمده، اشاره‏اى به تذكره‏ ى مذكور شده است.سعى ما بر اين است كه مختصرى از تذكره را با توجه به تقسيم‏ بندى آن،بنويسيم. ما در اينجا دخل و تصرفى در عبارات تذكره نخواهيم داشت و در صورت لزوم، در متن، به توضيح مطالب خواهيم پرداخت.ناگفته نماند، بيان تذكره به منزله‏ ى اثبات يا نفى مطالب آن نيست؛ بلكه مافقط به حكم اينكه تذكره‏اى وجود دارد و به استناد قاعده معروف «عدم الدليل لايدل على عدم الوجود»، مطالب آن را ذكر كرده و با حفظ و نگهدارى آن براى نسل آينده، از خطرات احتمالى همچون تخريب، مفقودن شدن و غيره، نجات داده و راه را براى پژوهشگران، جهت تحقيق بيشتر فراهم كرده‏ ايم.