فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

سفر حضرت قاسم ابن امام علي النقي (ع) به سوي خراسان

چندي که از آن مرحله گذشت ، وي به عزم طوافِ مرقد پدر بزرگوار خود جناب علي بن موسي الرضا عليه تحية و الثنا از مدينه به سمت شهر طوس بار بسته ، عزيمت فرمودند و جمعيت بسياري در رکاب آن بزرگوار روانه شدند . و جناب ابو عبيده در آن سفر در رکاب پدر بزرگوار روانه مي بود تا آنکه به مقصد رسيدند . حدود شش ماه در آن اماکن مشرفه به زيارت آن سرور منور ، ساکن بوده و بعد از آن به مدينه مشرف گرديد . سال ديگر تخميناً يا کمتر يا بيشتر به جهت نور ديده خود بناي عروسي و زفاف فرمودند ؛ بعد از فراغت از عروسي ، آن حضرت شبي در عالم رؤيا چنان پنداشت که به خدمت جد بزرگوارش شرفياب شده . آن حضرت خطاب به وي فرمودند : که اي قاسم بسيار مشتاق جمال تو شدم به خانه من نمی آيی ؟ آن حضرت از شوق اين بشارت از خواب بيدار شده در خدمت با رفعت پدر بزرگوار عرض کرد يا ابتا  سر و جان گرامي به فداي سرکار شما باد . در عالم المعني به جنان ديدم که به خدمت جد بزرگوارم شرفياب شدم . آن جناب فرمودند : (ای قاسم بسيار اشتياق جمال تو را دارم چرا به خانه من نمی آيی ؟ ) هرگاه مرخص بفرماييد و اذن سفر دهيد دلم مي خواهد که به پا بوسي جدّ گرامي ام ( مقصود حضرت رضا عليه السلام است ) شرفياب شوم . آن روز هفده روز از ازدواج آن حضرت گذشته بود . آن حضرت فرمودند: ای بر گزيده من ، خود مختاري ، پس آن حضرت مجدد عرض کرد که مرا مرخص فرموده ، دستور سفر فرماييد . آن بزرگوار آن حضرت را اذن به رفتن دادند . از پی تدارک اسباب سفر نور ديده و فرزند برگزيده خود جناب ابو عبيده پرداخت. تا آنکه تدارک سفر به جهت آن حضرت فراهم آورده و با جمعي از سادات بني هاشمي و بني حسني و بني عقيلي و جعفري و موسوي و رضوي و اسمعيلی روانه سفر شدند . پس آن حضرت ، پدر بزرگوار را وداع نموده ، پاي مبارک به رکاب سعادت گذارده و بر مرکب قرار گرفته ، روانه راه گرديدند . و با دستگاه سلطنت ، منزل به منزل مسافت را طي مي نمودند تا به زمين ري(احتمالا تصحيفی رخ داده و کلمه ری در اصل بايد قم باشد ) نزول اجلال فرمودند و مدت چهل روز در آن منزل ساکن شده و به زيارت جناب فاطمه مشغول مي بودند . و روز چهل و يکم از آن منزل حرکت کرده تا آنکه در چهل حصاران ، منزل کردند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر