فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

ایمیل های سیاسی

متأسفانه از این فن آوری ارتباطی که با هدف تسهیل و تسریع ارتباطات مکتوب و حذف مکاتبات فیزیکی ایجاد شده، استفاده های نادرستی می شود که از جمله ی آن، فرستادن ایمیل های سیاسی با هدف تشویش اذهان عمومی باشد.
به عنوان مثال یکی از شیوه هایی که در آشوب های تیر88 برای تحریک افراد به شرکت در آشوب ها در ابعاد وسیع، مورد استاده ی دشمن قرار گرفت، تهیه و ارسال ایمیل هایی با محتوای سیاه نمایی وضعیت کشور، انتشار اخبار و شایعات مربوط به اعتراضات، عکس ها و فیلم های مربوط به آشوب ها و آموزش راه های نافرمانی مدنی و شیوه های آسیب رسانی به اموال عمومی بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر