فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

مواد مخدّر

امروزه، کمتر کسی است که با نام مخدر های گوناگون آشنای نداشته باشد. این مواد به سهولت، تولید و روانه ی بازار می شود. باندهای مافیایی، با برنامه ریزی و پشتیبانی نظام سلطه، هر روز نوع جدیدی از این مواد را وارد بازار می کنند تا جوانان را که سرشار از انگیزه و استعدادند و چشم امید هر ملتی برای تعالی و یشرفت به آنان دوخته شده است را بی انگیزه و سست اراده نمایند و تباهی را به آن ها هدیه نمایند. شاهد این مدّعا، چندین برابر شدن تولید مواد مخدر در افغانستان تحت اشغال آمریکاست. از مواد مخدر جدید می توان به«شیشه» و «پان پراک» اشاره کرد که صدها برابر خطرناک تر از هروئین می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر