فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

رسانه ها(رادیو و تلویزیون)

رادیو بویژه رادیو های بین المللی از جمله موثرترین رسانه هایی هستند که دولت های متخاصم از سال پیش، از آن ها برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی کشور مقابل شان بهره می گیرند. دشمن در جنگ نرم به وسیله رادیو و با تهیه و پخش اخبار، گزارش ها و تحلیل ها علیه کشور های رقیب بی اعتماد کردن مردم به نظام سیاسی و رسانه های داخلی شان، منافع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را دنبال می کند.
تلویزیون های بین المللی از جمله رسانه های پیشتاز و پرطرفدارند که میلیون ها نفر را در سراسر جهان، مخاطب برنامه ه ای خود قرار می دهند. مأموریت ویژه ی تلویزیون در جنگ نرم را می توان تهیه و پخش برنامهه های خبری و تحلیلی و گزارش هایی از کشور هدف یا ارایه ی تصویر مورد نظر خود به مخاطبان دانست که بخش ویژه ای از توان آنان به پوشش دهی اقدامات و فعالیت های تخریبی در سایر کشور ها اختصاص می یابد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر