فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

رسانه ها (مطبوعات)

«اگر تدابیری را که در مورد مطبوعات اندیشیده ایم به مرحله ی اجرا درآوریم ذهن و فکر غیر یهودیان به تسخیرمان در می آید و آنان، وقایع جهان را از پشت عینک های رنگینی که ما به چشم آن ها می گذاریم می نگرند. » (پروتکل های دانشوران یهود)
مطبوعات با در اختیار گرفتن چشم، ذهن و قلب خواننده و ایجاد ارتباط عاطفی با او، می توانند نقش سازنده یا بالعکس مخرّب در مخاطب خود ایجاد کنند. در جنگ نرم، مطبوعات از طریق شایعه پراکنی، بزرگ نمائی برخی مشکلات، کوچک نشان دادن برخی خدمات بزرگ و ... به تشویش افکار عمومی و تحریف واقعیات می پردازند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر