فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

شاخه ی عرفان های دروغین

برای تشخیص عرفان حقیقی از عرفان کاذب در زیر به برخی ویژگی ها ی عرفان های دروغین اشاره می شود:
1-  نادیده گرفتن خدا، انکار وجود خدا یا ارائه ی تفسیری نامعقول از خدا
2-  تأکید بر شادی و آرامش و امید به زندگی فقط در این دنیا
3-  عقل ستیزی و مخالفت جدی با فلسفه و منطق
4-  شریعت ستیزی و فقه گریزی
5-  ناسازگار دانستن بعد مادی و روحی انسان با یکدیگر
6-  انکار معاد و جهان آخرت
7-  قطب محوری و استاد پرستی به جای حق محوری و خداپرستی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر