فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

عرفان های نوظهور

دشمن با تبلیغ و ترویج فرقه ها و نحله های انحرافی (از جریان های صوفیه در قدیم گرفته تا عرفان های نوظهور نظیر عرفان های چینی و هندی مثل کریشنا، رام الله، اوشو و عرفان های آمریکایی سرخ پوستی تا عرفان های دین نما و...) که اکثر آنان از مبانی اعتقادی صهیونیسم جهانی گرفته شده، هدفی جز ارائه ی الگویی از دین و مذهب آن هم در راستای منافع استعمار ندارد. از آسیب های مهم چنین فرقه هایی می توان به ایجاد شبهه در اعتقادات مردم، سوق دادن آنان به بردگی مخلوق به جای بندگی خالق، ایجاد شکاف بین خانواده ها، ایجاد تنش در افکار عمومی، القاء تفرقه در جامعه ی منسجم ایرانی و سوء استفاده های اقتصادی نام برد. شرکت برخی جوانان نا آگاه در جلسات به اصطلاح عرفانی و منعویت گرا، به دلیل جاذبه ی این عناوین و مشاهده ی برخی حوادث ماورائی است در حالی که در این جلسات، به مرور زمان، شرکت کنندگان به تنها چیزی که نمی رسند عرفان و معنویات است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر