فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

چرایی جنگ نرم

چرا دشمن به جای نبرد نظامی و اقتصادی بر جنگ نرم متمرکز شده است؟
1-  خسارت کم دشمن در جنگ نرم
2-  پنهانی و نامعلوم بودن جنگ نرم
3-  وسیع بودن دایره نتایج
4-  عمیق تر بودن اثر گذاری جنگ نرم
5-  کاهش امکان مقابله با آن
6-  پائین بودن تبعات روانی و تبلیغاتی برای نیروی مهاجم
7-  مساعدتر بودن زمینه ی موفقیت
8-  ماهیت تفرقه انگیز جنگ نرم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر