فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

تعریف جنگ نرم

جنگ نرم(soft war) در مقابل جنگ سخت تعریف می شود و شامل هر گونه اقدام روانی،تبلیغاتی،رسانه ای و فرهنگی است که جامعه یا گروهی را نشانه می گیرد تا بدون درگیری نظامی، نبرد مسلّحانه و اعمال خشونت، رقیب را به انفعال یا شکست وامی دارد. جنگ نرم در پی از پا درآوردن اندیشه و تفکر جامعه ی هدف است تا حلقه های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی، در نظام سیاسی و اجتماعی حاکم، تزلزل و بی ثباتی را تزریق کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر